Shigurui – Cuồng Tử

Tên khác: Shigurui, Death Frenzy

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Historical , Martial Arts , Mature , Seinen .

Chương mới nhất: 84 - Hoàn thànhVào đầu thời kỳ Edo, khi mọi người đang vui hưởng thái bình, lãnh chúa Tokugawa Tadanaga bỗng quyết định tổ chức một giải đấu võ. Trong quá khứ, những trận đấu chỉ sử dụng kiếm gỗ. Tuy nhiên, lần này, kiếm thật đã được đem ra sử dụng. Độc thủ kiếm sĩ Fujiki Gennosuke và cổ kiếm sĩ (kiếm sĩ mù) Irako Seigen sẽ quyết đấu với nhau lần này, mặc dù cả hai cùng là học trò của Iwamoto Kogan – Nhật Bản đệ nhất kiếm. Câu chuyện về những số phận đầy mâu thuẫn, oan nghiệt, và kỳ lạ bắt đầu…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shigurui - Cuồng Tử 84 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 83 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 82 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 81 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 80 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 79 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 78 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 77 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 76 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 75 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 74 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 73 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 72 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 71 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 70 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 69 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 68 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 67 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 66 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 65 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 64 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 63 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 62 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 61 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 60 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 59 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 58 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 57 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 56 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 55 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 54 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 53 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 52 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 51 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 50 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 49 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 48 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 47 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 46 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 45 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 44 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 43 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 42 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 41 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 40 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 39 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 38 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 37 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 36 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 35 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 34 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 33 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 32 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 31 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 30 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 29 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 28 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 27 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 26 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 25 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 24 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 23 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 22 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 21 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 20 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 19 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 18 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 17 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 16 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 15 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 14 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 13 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 12 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 11 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 10 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 9 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 8 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 7 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 6 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 5 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 4 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 3 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 2 hamtruyen.com 11.10.2013 Shigurui - Cuồng Tử 1 hamtruyen.com 11.10.2013