Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Webtoon .

Chương mới nhất: 49 - Đang tiến hành5 năm sau khi thế giới thay đổi, trùm cuối xuất hiện. [Trùm cuối của khu vực Trái đất, Nữ hoàng băng giá, đã xuất hiện.]
Trùm cuối! Nếu chúng ta có thể đánh bại cô ấy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường! Năm người chơi hàng đầu thế giới, bao gồm cả Spectre Seo Jun-ho, cuối cùng đã đánh bại Frost Queen …
Nhưng họ đã chìm vào giấc ngủ sâu. 25 năm trôi qua. “Tầng thứ hai? Nó không kết thúc khi Nữ hoàng băng giá chết? Bóng ma tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 49 27.09.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 47 20.09.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 46 20.09.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 45 31.08.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 44 31.08.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 43 15.08.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 42 7.08.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 41 7.08.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 40 25.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 39 17.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 38 12.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 37 12.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 36 6.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 35 6.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 34 6.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 33 6.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 32 6.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 31 6.07.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 30 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 29 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 28 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 27 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 26 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 25 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 24 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 23 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 22 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 21 29.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 20 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 19 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 18 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 17 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 16 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 15 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 14 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 13 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 12 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 11 24.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 10 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 9 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 8 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 7 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 6 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 5 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 4 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 3 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 2 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 1 21.06.2021 Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng 0 21.06.2021