Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhwa , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 25 - Đang tiến hànhYusung là bác sĩ nổi tiếng trong giới y học. Anh dành cả đời trong phòng phẫu thuật và qua đời bởi một tai nạn giao thông, nhưng rồi lại tỉnh dậy ở xuất hiện ở một thế giới khác. Nhưng…thánh nữ? Thánh đế quốc? Ma pháp chữa khỏi á? “Tôi tốn nhiều công sức học y như vậy nhưng giờ chỉ cần chạm vào người là khỏi á? Tôi thật sự muốn phát điên lên được.”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 25 9.07.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 24 29.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 23 22.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 22 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 21 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 20 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 19 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 18 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 17 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 16 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 15 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 14 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 13 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 12 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 11 vn-zoom 16.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 10 14.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 9 14.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 8 14.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 7 14.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 6 14.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 5 13.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 4 13.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 3 13.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 2 13.06.2022 Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại 1 13.06.2022