Tokyo卍Revengers

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 271 - Đang tiến hànhTakemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tokyo卍Revengers 271 28.09.2022 Tokyo卍Revengers 270 21.09.2022 Tokyo卍Revengers 269 21.09.2022 Tokyo卍Revengers 268 13.09.2022 Tokyo卍Revengers 267 13.09.2022 Tokyo卍Revengers 266 30.08.2022 Tokyo卍Revengers 265 19.08.2022 Tokyo卍Revengers 264 11.08.2022 Tokyo卍Revengers 263 31.07.2022 Tokyo卍Revengers 261 Sirô Team 23.07.2022 Tokyo卍Revengers 260 6.07.2022 Tokyo卍Revengers 259 2.07.2022 Tokyo卍Revengers 258 22.06.2022 Tokyo卍Revengers 257 11.06.2022 Tokyo卍Revengers 257 22.06.2022 Tokyo卍Revengers 256 hamtruyen.com 11.06.2022 Tokyo卍Revengers 255 vn-zoom 2.06.2022 Tokyo卍Revengers 254 Lightning Group 26.05.2022 Tokyo卍Revengers 253 18.05.2022 Tokyo卍Revengers 252 13.05.2022 Tokyo卍Revengers 251 27.04.2022 Tokyo卍Revengers 250 20.04.2022 Tokyo卍Revengers 249 13.04.2022 Tokyo卍Revengers 248 7.04.2022 Tokyo卍Revengers 247 23.03.2022 Tokyo卍Revengers 246 16.03.2022 Tokyo卍Revengers 245 Deathplace Team 9.03.2022 Tokyo卍Revengers 244 2.03.2022 Tokyo卍Revengers 243 23.02.2022 Tokyo卍Revengers 242 goccay.vn 16.02.2022 Tokyo卍Revengers 241 9.02.2022 Tokyo卍Revengers 240 2.02.2022 Tokyo卍Revengers 239 26.01.2022 Tokyo卍Revengers 238 20.01.2022 Tokyo卍Revengers 237 12.01.2022 Tokyo卍Revengers 236 6.01.2022 Tokyo卍Revengers 235 23.12.2021 Tokyo卍Revengers 234 8.12.2021 Tokyo卍Revengers 232 24.11.2021 Tokyo卍Revengers 231 17.11.2021 Tokyo卍Revengers 230 10.11.2021 Tokyo卍Revengers 229 2.11.2021 Tokyo卍Revengers 228 27.10.2021 Tokyo卍Revengers 227 20.10.2021 Tokyo卍Revengers 226 13.10.2021 Tokyo卍Revengers 225 6.10.2021 Tokyo卍Revengers 224 29.09.2021 Tokyo卍Revengers 223 22.09.2021 Tokyo卍Revengers 222 16.09.2021 Tokyo卍Revengers 221 8.09.2021 Tokyo卍Revengers 220 1.09.2021 Tokyo卍Revengers 219 26.08.2021 Tokyo卍Revengers 218 18.08.2021 Tokyo卍Revengers 217 4.08.2021 Tokyo卍Revengers 216 28.07.2021 Tokyo卍Revengers 215 21.07.2021 Tokyo卍Revengers 214 14.07.2021 Tokyo卍Revengers 213 7.07.2021 Tokyo卍Revengers 212 30.06.2021 Tokyo卍Revengers 211 23.06.2021 Tokyo卍Revengers 210 16.06.2021 Tokyo卍Revengers 209 9.06.2021 Tokyo卍Revengers 208 9.06.2021 Tokyo卍Revengers 207 26.05.2021 Tokyo卍Revengers 206 19.05.2021 Tokyo卍Revengers 205 12.05.2021 Tokyo卍Revengers 204 12.05.2021 Tokyo卍Revengers 203 21.04.2021 Tokyo卍Revengers 202 15.04.2021 Tokyo卍Revengers 201 8.04.2021 Tokyo卍Revengers 200 1.04.2021 Tokyo卍Revengers 199 26.03.2021 Tokyo卍Revengers 198 18.03.2021 Tokyo卍Revengers 197 10.03.2021 Tokyo卍Revengers 196 3.03.2021 Tokyo卍Revengers 195 24.02.2021 Tokyo卍Revengers 194 17.02.2021 Tokyo卍Revengers 193 13.02.2021 Tokyo卍Revengers 192 3.02.2021 Tokyo卍Revengers 191 28.01.2021 Tokyo卍Revengers 190 21.01.2021 Tokyo卍Revengers 189 13.01.2021 Tokyo卍Revengers 188 7.01.2021 Tokyo卍Revengers 187 24.12.2020 Tokyo卍Revengers 186 9.12.2020 Tokyo卍Revengers 185 2.12.2020 Tokyo卍Revengers 184 26.11.2020 Tokyo卍Revengers 183 25.11.2020 Tokyo卍Revengers 182 12.11.2020 Tokyo卍Revengers 181 5.11.2020 Tokyo卍Revengers 180 28.10.2020 Tokyo卍Revengers 179 21.10.2020 Tokyo卍Revengers 178 15.10.2020 Tokyo卍Revengers 177 15.10.2020 Tokyo卍Revengers 176 1.10.2020 Tokyo卍Revengers 175 23.09.2020 Tokyo卍Revengers 174 17.09.2020 Tokyo卍Revengers 173 9.09.2020 Tokyo卍Revengers 172 3.09.2020 Tokyo卍Revengers 171 27.08.2020 Tokyo卍Revengers 170 20.08.2020 Tokyo卍Revengers 169 5.08.2020 Tokyo卍Revengers 168 5.08.2020 Tokyo卍Revengers 167 23.07.2020 Tokyo卍Revengers 166 15.07.2020 Tokyo卍Revengers 165 15.07.2020 Tokyo卍Revengers 164 2.07.2020 Tokyo卍Revengers 163 25.06.2020 Tokyo卍Revengers 162 18.06.2020 Tokyo卍Revengers 161 15.06.2020 Tokyo卍Revengers 160 10.06.2020 Tokyo卍Revengers 159 28.05.2020 Tokyo卍Revengers 158 22.05.2020 Tokyo卍Revengers 157 13.05.2020 Tokyo卍Revengers 156 1.05.2020 Tokyo卍Revengers 155 24.04.2020 Tokyo卍Revengers 154 19.04.2020 Tokyo卍Revengers 153 11.04.2020 Tokyo卍Revengers 152 4.04.2020 Tokyo卍Revengers 151 27.03.2020 Tokyo卍Revengers 150 20.03.2020 Tokyo卍Revengers 149 17.03.2020 Tokyo卍Revengers 148 6.03.2020 Tokyo卍Revengers 147 3.03.2020 Tokyo卍Revengers 146 2.03.2020 Tokyo卍Revengers 146 3.03.2020 Tokyo卍Revengers 145 27.02.2020 Tokyo卍Revengers 144 19.02.2020 Tokyo卍Revengers 143 6.02.2020 Tokyo卍Revengers 142 5.02.2020 Tokyo卍Revengers 141 21.01.2020 Tokyo卍Revengers 140 10.01.2020 Tokyo卍Revengers 139 2.01.2020 Tokyo卍Revengers 138 18.12.2019 Tokyo卍Revengers 137 16.12.2019 Tokyo卍Revengers 136 14.12.2019 Tokyo卍Revengers 135 27.11.2019 Tokyo卍Revengers 134 23.11.2019 Tokyo卍Revengers 133 13.11.2019 Tokyo卍Revengers 132 6.11.2019 Tokyo卍Revengers 131 6.11.2019 Tokyo卍Revengers 130 24.10.2019 Tokyo卍Revengers 129 14.10.2019 Tokyo卍Revengers 128 13.10.2019 Tokyo卍Revengers 127 8.10.2019 Tokyo卍Revengers 126 4.10.2019 Tokyo卍Revengers 125 17.09.2019 Tokyo卍Revengers 124 12.09.2019 Tokyo卍Revengers 123 5.09.2019 Tokyo卍Revengers 122 23.08.2019 Tokyo卍Revengers 121 13.08.2019 Tokyo卍Revengers 120 3.08.2019 Tokyo卍Revengers 119 29.07.2019 Tokyo卍Revengers 118 18.07.2019 Tokyo卍Revengers 117 16.07.2019 Tokyo卍Revengers 116 16.07.2019 Tokyo卍Revengers 115 15.07.2019 Tokyo卍Revengers 114 13.07.2019 Tokyo卍Revengers 113 12.07.2019 Tokyo卍Revengers 112 11.07.2019 Tokyo卍Revengers 111 10.07.2019 Tokyo卍Revengers 110 10.07.2019 Tokyo卍Revengers 109 9.07.2019 Tokyo卍Revengers 108 7.07.2019 Tokyo卍Revengers 107 6.07.2019 Tokyo卍Revengers 106 5.07.2019 Tokyo卍Revengers 105 4.07.2019 Tokyo卍Revengers 104 4.07.2019 Tokyo卍Revengers 103 2.07.2019 Tokyo卍Revengers 102 1.07.2019 Tokyo卍Revengers 101 1.07.2019 Tokyo卍Revengers 100 29.06.2019 Tokyo卍Revengers 99 26.06.2019 Tokyo卍Revengers 98 24.06.2019 Tokyo卍Revengers 97 23.06.2019 Tokyo卍Revengers 96 22.06.2019 Tokyo卍Revengers 95 21.06.2019 Tokyo卍Revengers 94 20.06.2019 Tokyo卍Revengers 93 19.06.2019 Tokyo卍Revengers 92 18.06.2019 Tokyo卍Revengers 91 16.06.2019 Tokyo卍Revengers 90 16.06.0005 Tokyo卍Revengers 88 13.06.2019 Tokyo卍Revengers 87 11.06.2019 Tokyo卍Revengers 86 10.06.2019 Tokyo卍Revengers 85 9.06.2019 Tokyo卍Revengers 84 8.06.2019 Tokyo卍Revengers 83 7.06.2019 Tokyo卍Revengers 82 7.06.2019 Tokyo卍Revengers 81 5.06.2019 Tokyo卍Revengers 80 4.06.2019 Tokyo卍Revengers 79 3.06.2019 Tokyo卍Revengers 78 3.06.2019 Tokyo卍Revengers 77 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 76 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 75 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 74 1.06.2019 Tokyo卍Revengers 73 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 72 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 71 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 70 28.05.2019 Tokyo卍Revengers 69 25.05.2019 Tokyo卍Revengers 68 25.05.2019 Tokyo卍Revengers 67 23.05.2019 Tokyo卍Revengers 66 22.05.2019 Tokyo卍Revengers 65 22.05.2019 Tokyo卍Revengers 64 22.05.2019 Tokyo卍Revengers 63 18.05.2019 Tokyo卍Revengers 62 17.05.2019 Tokyo卍Revengers 61 16.05.2019 Tokyo卍Revengers 60 15.05.2019 Tokyo卍Revengers 58 12.05.2019 Tokyo卍Revengers 57 11.05.2019 Tokyo卍Revengers 56 10.05.2019 Tokyo卍Revengers 55 9.05.2019 Tokyo卍Revengers 54 9.05.2019 Tokyo卍Revengers 53 7.05.2019 Tokyo卍Revengers 52 6.05.2019 Tokyo卍Revengers 51 5.05.2019 Tokyo卍Revengers 49 4.05.2019 Tokyo卍Revengers 48 4.05.2019 Tokyo卍Revengers 47 3.05.2019 Tokyo卍Revengers 45 30.04.2019 Tokyo卍Revengers 44 29.04.2019 Tokyo卍Revengers 43 28.04.2019 Tokyo卍Revengers 42 27.04.2019 Tokyo卍Revengers 41 26.04.2019 Tokyo卍Revengers 40 25.04.2019 Tokyo卍Revengers 39 24.04.2019 Tokyo卍Revengers 38 24.04.2019 Tokyo卍Revengers 37 22.04.2019 Tokyo卍Revengers 36 20.04.2019 Tokyo卍Revengers 35 19.04.2019 Tokyo卍Revengers 34 18.04.2019 Tokyo卍Revengers 33 17.04.2019 Tokyo卍Revengers 32 16.04.2019 Tokyo卍Revengers 31 16.04.2019 Tokyo卍Revengers 30 15.04.2019 Tokyo卍Revengers 29 14.04.2019 Tokyo卍Revengers 28 13.04.2019 Tokyo卍Revengers 27 12.04.2019 Tokyo卍Revengers 26 9.04.2019 Tokyo卍Revengers 25 7.04.2019 Tokyo卍Revengers 24 7.04.2019 Tokyo卍Revengers 23 7.04.2019 Tokyo卍Revengers 22 6.04.2019 Tokyo卍Revengers 21 5.04.2019 Tokyo卍Revengers 20 4.04.2019 Tokyo卍Revengers 19 2.04.2019 Tokyo卍Revengers 18 2.04.2019 Tokyo卍Revengers 17 31.03.2019 Tokyo卍Revengers 16 29.03.2019 Tokyo卍Revengers 15 29.03.2019 Tokyo卍Revengers 14 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 13 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 12 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 11 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 10 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 9 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 8 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 7 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 6 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 5 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 4 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 3 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 2 27.03.2019 Tokyo卍Revengers 1 27.03.2019