Tora Kiss – A School Odyssey

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 24 - Đang tiến hành18 năm trước, một vật thể gọi là Monument xuất hiện trên một hòn đảo lạ…nó mang một loại dữ liệu mà chỉ một số người mới có thể lấy ra được, và chuyển những dữ liệu đó thành những con thú để chiến đấu. Satou Taketora, một mẫu người lười biếng điển hình, chẳng bao giờ làm gì, không những thế còn xếp hạng bét. nhưng rồi một ngày, khi cậu bị bắt buộc phải đấu với cô bạn thuở nhỏ, cậu sẽ làm gì…sức mạnh của cậu là gì ?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tora Kiss - A School Odyssey 24 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 23 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 22 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 21 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 20 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 19 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 18 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 17 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 16 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 15 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 14 T.K Team 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 13 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 12 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 11 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 10 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 9 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 8 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 7 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 6 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 5 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 4 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 3 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 2 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 1.2 DL Group 25.08.2014 Tora Kiss - A School Odyssey 1.1 DL Group 25.08.2014