Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhTing, túc chủ đã mở ra vô địch lĩnh vực!Chỉ cần ở trong lĩnh vực, túc chủ chính là vô địch thiên hạ!” Thân là một tử trạch, Trần Trường An xuyên qua thế giới huyền huyễn, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái, Trần Trường An quyết không rời khỏi vô địch lĩnh vực của chính mình trước khi thành tiên.Rảnh rỗi tới nhàm chán, ngẫu nhiên bồi dưỡng mấy cái đồ nhi ngoan, không cẩn thận đều bồi dưỡng thành đại lão giới tu hành, quấy đến thế giới long trời lở đất.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 35 21.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 34 21.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 33 21.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 32 21.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 31 21.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 30 15.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 29 15.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 28 15.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 27 15.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 26 15.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 25 8.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 24 8.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 23 8.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 22 8.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 21 8.11.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 20 30.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 19 30.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 18 30.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 17 30.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 16 30.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 15 25.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 14 25.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 13 25.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 12 25.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 11 25.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 8 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 7 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 6 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 5 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 4 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 3 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 2 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 1 14.10.2022 Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch 0 14.10.2022